Başkanın Mesajı

 
 
Değerli İŞKUR Çalışanları;
 
2016 yılında kurulan İŞKUR Çalışanları Derneği (İŞKURDER), İŞKUR çalışanları arasında unvan veya siyasi görüş ayrımı yapmadan, kapsayıcı ve bütünleştirici bir rol üstlenerek kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak ve çalışanları ortak hedefler etrafında birleştirmek, çalışanlarımızın gelişimini sağlarken  AR-GE faaliyetlerinde bulunarak Kurumumuzun görev alanına ilişkin politikalar geliştirerek kurumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda da Ülkemizde örnek gösterilen kurumsal bir dernek olmak için yoluna devam etmektedir.
 
Derneğimizin öncelikli hedefleri; siz kurum çalışanlarını mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden geliştirmek,  Kurum çalışanlarının aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyelerin yaşamış oldukları sorunları tespit etmek ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Dernek faaliyetlerini yurt düzeyinde yürütmek, çalışanları bilgilendirmek ve eğitmek üzere seminerler, kurslar, paneller ve benzeri faaliyetler düzenlemek, değerli yöneticilerimiz ile çalışanlarımız arasında köprü olmaya çalışmaktır.
“Geleceğe Hep Birlikte” sloganıyla çıktığımız bu yolda, değerli Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte hak ve adaletten ayrılmadan siz değerli üyelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için inançla, azimle ve aşkla çalışmayı kendimize şiar edindik.
 
Hepinizi kendim ve çalışma arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selamlıyor ve sonsuz muhabbetlerimi sunuyorum.
 
 
 
Mehmet TEKİN
İŞKUR Çalışanları Derneği
Genel Başkanı