24 Ağustos 2017 Perşembe

1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI DUYURUSU1.       OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI DUYURUSU

24 Ağustos 2017

İŞKUR Çalışanları Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 09 Eylül 2017 tarihinde saat 10.00’da Geçim Sokak No:9 Çankaya / ANKARA adresinde aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır. Belirtilen toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 16 Eylül 2017 Cumartesi 14.00 de aynı adreste çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündem ile toplanacaktır. Üyelerimize saygı ile duyurulur.Mehmet TEKİN
Başkan
Yönetim Kurulu a.


GÜNDEM

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
Divan kurulunun oluşturulması,
Dernek Başkanının konuşması,
Tüzük Değişikliği
Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış

21 Ağustos 2017 Pazartesi

İMD Belgesinin Yenilenmesinde Kolaylık Sağlanması İçin Çalışmalarımız Kararlılıkla Devam Ediyor


İŞKUR Çalışanları Derneği Genel Başkanı Mehmet TEKİN, Genel Sekreter Erhan ELMA, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZ ve Denetim Kurulu Üyesi Meryem GINALI, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Sayın Mehmet ORDUKAYA’yı makamında ziyaret ederek belge yenileme aşamasında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini sundu. 

Olumlu geçene görüşmede İŞKUR Çalışanları Derneği Genel Başkanı Mehmet TEKİN; İŞKUR’da Memur unvanında  görev yapan personele, özel istihdam bürolarında çalışan iş ve meslek danışmanlarına ve İMD sertifikası almış ancak işsiz olan kişilere belge yenilemede kolaylık sağlanarak belge yenime sürecinin ticari bir boyut kazanmamasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sayın ORDUKAYA, “Hizmet sunumunda herkese eşit davranıyoruz. Bu konuda eksiklikler varsa gerekli düzenlemeleri yapmaya hazırız.”  dedi.

İŞKURDER Genel Başkanı TEKİN, Sayın ORDUKAYA'ya göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini sundu. 

İŞKUR’da çalışan bütün personel danışmanlık hizmeti veriyor.

Bir istihdam kurumu olan İŞKUR’un asli görevlerinden biri danışmanlık hizmetidir. İŞKUR’da çalışan bütün personelden işsiz ve işverenlerle temas noktasında danışmanlık hizmeti beklenmektedir. Bu nedenle; İŞKUR Çalışanlarının çoğu resmi kayıtlara girmese de danışmanlık faaliyetini aktif şekilde vermektedir. Sertifika yenileme durumunda unvan bazında ayrıma gidilmeden bütün çalışanlara gerekli kolaylık sağlanmalıdır. Bilindiği üzere İŞKUR İl Müdürlüklerinde İşsizlik Sigortası ve Kurslar Servisinde İş ve Meslek Danışmanı çalıştırılmamaktadır. Bu servislerden hizmet almak isteyenlere bu hizmetten nasıl faydalanacağı hususundaki danışmanlık hizmeti memurlar eliyle yürütülmektedir. 

Özel istihdam bürolarında çalışan nitelikli personelin durumu

Özel İstihdam Bürolarında çalışan personellerin de İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetini aktif bir şekilde yürüttüğü göz önüne alındığında belge yenilemek durumunda kaldığı zaman, İŞKUR’da İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelle aynı haklara sahip olmalıdır. Hizmet sunumunda kamu özel ayrımı yapmak doğru değildir. 

Sertifikasını yenilemek isteyen binlerce işsiz gencimize kolaylık sağlanmalı

Sertifikasını yenilemek isteyen binlerce kişi tekrar sınava girmek zorunda İŞKUR’a atanma ümidi ile yaklaşık 13.000 kişinin İş ve Meslek Danışmanlığı Sertifikası aldığı bilinmektedir, üstelik bunların birçoğu da işsiz insanlardan oluşmaktadır, bu kişiler sertifikalarını yenilemek istediğinde tekrar sınava girmek için konaklama ve ulaşım hariç sadece sertifikaya yaklaşık 800 TL ödemek zorunda kalmaktadır. Daha önce sertifika almış ve şuan işsiz olan bu kişilere de belge yenileme ücretinde gerekli kolaylık sağlanmalıdır.

Soru-Cevaplarla Görevde Yükselme Sınavı

Değerli İŞKUR Çalışanları,
Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Sayın Cafer UZUNKAYA görevde yükselme sınavı yapılması yönünde çalışmaların olduğunu ifade etmesi kurumda çok büyük heyecan yarattı. Sınava girmeye hazırlanan bir çok arkadaşımız son mevzuat değişiklikleri ile birlikte bizlere sorular iletmeye başladı. Gelen bu yoğun sorular üzerine aşağıda soru cevap şeklinde dosya hazırladık.  Yararlı olması temennisiyle herkese başarılar dileriz.SORU / CAVAPLAR
1-Görevde Yükselme Sınavları hangi unvan(lar) için yapılacaktır ?
Sınavın Memur/VHKİ, Şef ve Şube Müdürü unvanları için yapılması beklenmektedir.
  
2-Sınavların hepsi aynı anda mı açılacaktır?          
Kurumumuzda 2007 yılında Şef, Muhasebeci ve Şube Müdürü unvanları için aynı anda denilebilecek tarih aralığı ile sınav yapılmıştır. Daha sonra 2011 yılında Şef ve Memur/VHKİ, 2013 yılında Şube Müdürü görevde yükselme sınavları yapılmış, ayrıca 1 kez de Avukat unvanı için sınav açılmıştır. Bu durumda sınav tarihlerinin aynı tarihlerde mi yoksa belli aralıklarla mı yapılacağı İdarenin takdirinde bulunmaktadır. Memur/VHKİ için yapılacak sınavın diğer sınavlarla yakın bir bağı bulunmamaktadır. Şef / Şube Müdürü unvanlı kadrolar için yapılacak sınav ise ilan edilecek kadro sayısını etkilemektedir.
  
3-Sınav tarihi belli mi? Sınav ne zaman ilan edilecek?
Sınav tarihi henüz belli değildir. İlgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre; “…Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur ve başvuru için en az on iş günü süre verilir…”
  
4-Şeflik sınavına hangi unvanlı personeller girebilecektir?
İlgili Yönetmeliğin 7’nci maddesine göre Şeflik sınavına, son başvuru tarihi itibari ile bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru, daktilograf, veznedar, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, hemşire, fotoğrafçı ve şoför unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olanlar girebilecektir.
  
5-Şube Müdürü sınavına hangi unvanlı personeller girebilecektir?
İlgili yönetmeliğin 7 nci maddesine göre Şube Müdürü sınavına, Son başvuru tarihi itibarıyla; daire tabibi, mühendis, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, ayniyat saymanı, iş ve meslek danışmanı, matematikçi, istatistikçi, aktüer, programcı, çözümleyici, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, tekniker, şef ve muhasebeci unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olanlar girebilecektir.
6-Görevde yükselme sınavları için gereken hizmet ve Kurumumuza geçmiş olması zorunlu hizmet süreleri nelerdir?
İlgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesi c fıkrasına göre, yapılacak olan görevde yükselme sınavları için gerekli olan genel şart, Kurumumuzda en az 2 yıl hizmeti bulunmaktır. Ancak 2 yıl Kurumumuzda hizmeti bulunmak tek başına yeterli bir şart olmayıp, yapılacak olan sınava göre gerekli özel şartların da sağlanması gerekmektedir.
 Buna göre;
*Şube Müdürü olarak atanabilmek için en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
**Şef olarak atanabilmek için en az 5 yıl hizmeti bulunmak gerekmektedir. Söz konusu bu şartların sınava son başvuru tarihi itibari ile sağlanmış olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile sınav tarihi itibari ile bu şartlara sahip olmak değil, sınav son başvuru tarihi itibari ile bu hizmet şartlarına sahip olunması zorunludur.
***Diğer bir konu, bilindiği üzere 665 Sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri kapatılarak, personel ve görevleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu kapsamda ilgili yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi; “Bu Yönetmelikte geçen Kurumda belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Kuruma devredilen personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında geçen hizmet süreleri Kurumda geçmiş sayılır.” Hükmüne amir olup, Çalışma Bölge Müdürlüklerinden geçen personeller bu kapsamda değerlendirilecektir.
7-Memuriyetten önce özel sektörde geçirmiş olduğum süreler hizmete ve dolayısıyla sınav için gerekli olan toplam hizmet süresine sayılır mı?
Konu özü itibariyle teknik bir alan olup, adaylara biraz da karışık gelmektedir. Sorunun cevabı esas itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin B fıkrasında düzenlenmiştir. Bu kapsamda kafaları daha fazla karıştırmamak için (herkesin kendi özel durumuna göre değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.), yükseköğrenim bitirdikten sonra geçen özel sektör hizmetinizin, 6 yılı geçmemek üzere ¾’ü toplam hizmetinize sayılacaktır.  
8-Üniversiteyi bitirdikten sonra toplam 1080 gün özel sektör hizmetim var, Kurumda ise toplam 4 yıldır görev yapıyorum, sınava girmek için sınav başvuru evraklarımla hizmet dökümümü göndermem yeterli mi?
Özel sektör hizmetinizin olması ve sınav başvuru esnasında hizmet dökümü göndermeniz, sınava girmek için yeterli değildir. Bilindiği üzere, sınava girebilmek için son başvuru tarihi itibari ile gireceğiniz unvana göre geçerli olan atanma kriterlerine sahip olmanız gerekmektedir. Sınav başvurusu için hizmet dökümü göndermek yeterli olmayacak olup, sınav öncesi “hizmet birleştirmesi” için başvuru yapmış olmanız ve hizmet birleştirme işleminin sınav son başvuru tarihi itibariyle bitirilmiş olması gerekmektedir. Hizmet Birleştirmesi işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılacak yazışmalar esas alınıp, belli bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle hizmet birleştirmeye ihtiyaç duyan arkadaşlarımızın, Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının iş yoğunluğunu da dikkate alarak bir an önce başvuru yapmaları kendi çıkarlarınadır. 
9-Aylıksız izinliyim, sınava başvuru yapabilir miyim?
İlgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası; “Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.” Hükmüne amir olup, başvurularınızı bu kapsamda yapabilirsiniz.
10-Sınav konuları nelerdir ve sınavı hangi kurum yapacak?
Yazılı sınava ilişkin belirlenen konular, sınav ilanında belirtilecektir.
Sınavı Kurumun kendisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından biri yapabilir. Bu konuya, Kurumumuz karar verecektir. 
11-Yazılı sınava kaç aday girecek ve başarı puanı nedir?
Yazılı sınava, açılacak sınav için genel ve özel şartları taşıyan herkes girecektir. Yazılı sınav başarı puanı ise 60’dır. 
12-Yazılı sınavdan 60 alan herkes de sözlü sınava girecek midir?
Yazılı sınavdan 60 üzeri alan adaylar puan esaslı sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son aday ile aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava dâhil edilir. Örneğin herhangi bir sınav için 100 kadro ilan edilirse, yazılı sınavı geçen 500 aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. 500 üncü olan ile aynı puana sahip adaylar varsa onlar da sözlü sınava girmeye hak kazanır. 
13-Atanmak için puan nasıl hesaplanacak?
İlgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak atamaya esas başarı puanı tespit edilecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
14-Atanmak için yedek liste belirlenecek mi?
Yedek liste belirleyip belirlememeye Kurum karar verecek olup, takdir yetkisi dâhilindedir. Yedek liste belirlenmesi durumunda en fazla asıl aday sayısı kadar, yani ilan edilen kadro sayısı kadar olacaktır. 
15-Sınavın geçerlilik süresi nedir?
Sınav en fazla 6 ay geçerlidir. 6 ay içerisinde aynı unvan için yeniden sınav açılması durumunda bu 6 aylık süre beklenmeksizin ilk sınavın geçerliliği son bulur. 
16-Sınav sonuçları ne kadar sürede açıklanır?
İlgili Yönetmeliğin 17 inci maddesi; “Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.” Hükmüne amirdir.  
17-Daha önce Şef olarak görev yapıyordum, Kurum içi İMD atanması sonucu İMD olarak atandım, Şube Müdürü sınavına girebilir miyim?
Şube Müdürü sınavına girmek için aranan diğer şartları taşımanız durumunda sınava girebilirsiniz; en az 10 yıl hizmeti olmak, en az 1 yıl Şef olarak görev yapmış olmak, en az 2 senedir Kurumumuzda görev yapıyor olmak gibi.
18-Kurumumuzda VHKİ olarak çalışmakta iken kurum içi İMD atanması sonucu İMD oldum, toplam 12 yıl kamu hizmetim var, 12 yıldır Kurumumuzdayım, Şube Müdürü sınavına girebilir miyim?
Şube Müdürü olarak atanmak için gerekli olan özel şartlardan; “… iş ve meslek danışmanı … unvanında en az 1 yıldır çalışıyor olmak” şartını taşımadığınız için sınava katılamazsınız.

19 Ağustos 2017 Cumartesi

İŞKURDER'den MYK'ya ziyaret


İŞKUR Çalışanları Derneği Genel Başkanı Mehmet TEKİN, Genel Sekreter Erhan ELMA ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan HACIÖMER , Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Daire Başkanı Sn. Yaprak AKÇAY ZİLELİ hanımefendiyi makamında ziyaret ederek sertifika yenileme aşamasında olanların sorunlarını dile getirdi.

Son derece samimi geçen ziyarette İş ve Meslek Danışmanlığı Ulusal Yeterliliği’nin “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - Değerlendirme Yöntemi.” kısmında yapılabilecek değişiklikler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Belge Yenileme sorununun çözümü hususunda Yönetim Kurulumuzun belirlemiş olduğu yol haritası dahilinde, belge yenilemede İŞKUR Çalışanları, Özel İstihdam Bürolarında Çalışan İş ve Meslek Danışmanları ve Sertifikalı işsizlere kolaylık sağlanması talebimizi MYK Meslek Standartları Daire Başkanı Sn. Yaprak AKÇAY ZİLELİ'ye ilettik.

İŞKUR Çalışanları Derneği Genel Başkanı Tekin, İş ve Meslek Danışmanlığı Yeterlilik Belgesinin beş yılda bir yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak; Akreditasyon almış üniversitelerin belge yenileme için de yüksek ücretler talep ederek bu durumu ticari bir işe çevirdiğini dile getirdi. Tekin; “Daha önce sınava girmiş ve başarılı olmuş kişilere belge yenileme sürecinde kolaylık sağlanmalı ve daha uygun ücretlerle bu hizmeti almalarının önü açılmalıdır” dedi. Belge Yenileme konusunda önerilere açık olduklarını belirten ZİLELİ; MYK, İŞKUR ve PERYON'ün katılımıyla ortak bir çalışma yapılarak bu sorunun çözülebileceğini ifade etti.

İŞKUR çalışanları adına Başkan TEKİN, Sayın ZİLELİ'ye göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverlikten ötürü İŞKUR çalışanları adına teşekkürlerini sundu.

18 Ağustos 2017 Cuma

İŞKURDER Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA'yı ziyaret etti


İŞKUR Çalışanları Derneği olarak Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA’yı makamında ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmede, İŞKUR Çalışanları olarak uzun süredir çözüm bekleyen sorunlara kısa sürede çözümler üretmeye başlamasından dolayı teşekkürlerimizi sunduk. Görüşmede İŞKUR Çalışanlarının talep ve beklentilerini kendilerine arz ettik. Bu konuda yapıcı olduğunu ve personel lehine elinden gelen her türlü çalışmayı gerçekleştireceğini ifade eden Sayın UZUNKAYA; “Bu kurumda çalışmaktan mutluluk duyan, kendini kurumun parçası olarak hisseden çalışanlar olduğu sürece başarı gelecektir. Bizim üst yönetim olarak hedefimiz bunu gerçekleştirmektir. Bu konuda elimizdeki yetkileri sonuna kadar kullanacağız.” dedi.

İŞKUR Çalışanları Derneği Genel Başkanı Mehmet TEKİN; "İŞKUR  çok özel bir kurum ve bu kurumun başarısı ülkemizin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bizler bu kurumda çalışmaktan son derece mutluyuz, ancak her yerde olduğu gibi Kurumumuzda da bir takım sorunlar bulunmaktadır. Kurumun yararına olacak her konuda katkı sunmaya hazırız. " dedi.  
Üyelerimizden bize ulaşan talepleri, derleyerek özet şeklinde Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA'ya tek tek sorma şansı bulduk.

İŞKUR Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA : " Bizim amacımız kişilere bağlı kalmaksızın düzgün işleyen bir sistem oluşturmaktır. Bütün sorunları ortadan  kaldıramayız, ancak bu sayede minimize edebiliriz. Şuan ki temel hedefimiz Kurumumuza özgü ilkeler ortaya koyarak kurum kültürünün gelişmesini sağlamaktır. Bu yönde Kurumda çalışmalara hız verdik, çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını Ülkemiz ve Kurumumuz menfaati çerçevesinde değerlendireceğiz." dedi.