14 Nisan 2017 Cuma

İŞKUR'un Uyguladığı İstihdam Teşvikleri


1- İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

“İstihdam Sizden, Sigorta ve Vergi Bizden”

31.12.2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerine mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini biz üstleniyoruz. İşverenlere ilave istihdam ettikleri sigortalı için 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacak.
4447 Sayılı Kanun'un Geçici 17. Maddesi'nde yer alan istihdam teşviki uygulamasına ilişkin sorularınızın cevapları:

Teşvikten Kimler Yararlanmaktadır?


İşveren tarafında: Özel sektör işyerleri yararlanabilir.

İş arayan tarafında: işe alındığı tarihten önce İŞKUR kaydı olan ve son 3 ay içerisinde işsiz olanlar yararlanabilir.

Teşvikten Yararlanma Koşulları Nelerdir?
 Teşvikten yararlanacak işverenin 01.02.2017 tarihinden sonra işe aldığı kişinin, İŞKUR kaydının olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
 İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi,
İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Teşvikten Hangi Tarihe Kadar Yararlanabiliriz?
Teşvik uygulaması 31.12.2017 tarihinde sona erecektir.

2017 Yılında Açılan İşyeri Sahipleri Yararlanabilecekler mi?
Evet, 2017 yılında yeni tescil yapılan işverenler de teşvikten yararlanabilecektir.

İşveren Her Çalışanı İçin Yararlanabilecek mi?
2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak aldıkları, işe alındığı tarihten önce İŞKUR’a kayıtlı olan her çalışanı için yararlanabilir.

Teşvik Miktarı Ne Kadardır?
Yeni işçi başına verilecek teşvik, mevcut çalışana ilave alınacak her bir sigortalı için asgari ücret üzerinden prim ve vergi yükümlülükleri (773 TL) kadardır.

Söz Konusu Teşvikten Yararlanan İşverenler Diğer Teşviklerden Yararlanabilir Mi?
İşverenlerimiz bu teşvike konu olan sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Ancak bu teşvik harici teşviklerden diğer çalışanları için yararlanma hakları bulunmaktadır.

İşverenin Teşvikten Yararlanmak İçin Nereye Başvurması Gerekmektedir?
Destekten yararlanabilmek için işverenlerin e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunması gerekmektedir. Kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla İşverenlerce yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447 / Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılmaktadır.
 
2- KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK TEŞVİKİ

Tarihler: 01.03.2011 - 31.12.2020

A) 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
·         Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle,
·         Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle,
·         Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle,

B) 29 yaşından büyük erkeklerden;
·         Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle,

C) Çalışmakta iken;
·         01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle,

D) Yukarıda (A), (B), (C) numaralı bentlerde sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha,

E)18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, teşvik verilmektedir.

Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Destekten bir kez yararlanılması ve hak sahipliği süresi tamamlanmadan işsiz kalınması halinde, kalan süreden yeniden yararlanılamaması, ancak daha üst düzeydeki belgelerin temin edilmesi halinde ikinci hak sahipliğinin oluşması, bu durumda ilk hak sahipliğinin süresinin, ikinci hak sahipliğinin süresinden düşülmesi öngörülmektedir.
 
3- ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Tarihler: 01.07.2008'de başlamıştır, tarih sınırı yoktur.
Yararlanma şartı: Engelli istihdam etmek yeterlidir.
Uygulama: Çalıştırılan her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamının Hazine tarafından karşılanması sağlanmıştır.
 
4-İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ

Tarihler:01.07.2015 - 31.12.2017
Koşullar:
Teşvikten yararlanmak için:
·         18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak.
·         31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamak.
·         Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek.
·         İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.


İşe alındıkları işyerinin faaliyet gösterdiği sektör;
·         İmalat sanayinde ise 42 ay,
·         Diğer sektörlerde ise 30 ay,
sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde)

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)
 

0 yorum:

Yorum Gönderme