1 Mart 2017 Çarşamba

İŞKURDER Genel Kurulunu Yaptı
Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurulu, yapılan ilk toplantıda yeterli çoğunluğu sağlamış olduğundan 24 Şubat 2017 Cuma günü saat 10.30’da, dernek bürosunda aşağıda yer alan gündemle yapılmıştır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ:            

Açılış,

Gündemin okunması,

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,

Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi,

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

Dilek ve temenniler,

Kapanış.

 

1-Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet TEKİN tarafından açılış konuşması yapılmıştır.

2-Gündemin ikinci maddesi gereğince Dernek Başkanı gündemi okudu ve yapılan yoklamada tüm üyelerin hazır bulunduğunu, dolayısıyla çoğunluğun sağlandığını söyledi.

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince Dernek Başkanımızın davetiyle Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılarak hitamında İstiklal Marşımız okundu.

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince divan heyetinin oluşturulması için oylama yapıldı ve akabinde Divan Başkanlığına Volkan HACIÖMER, Kâtip üyeliklere Mehmet ÖZ ve Mehmet Mahsum ÇALHAN seçildiler.

5-Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelikleri seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda; aşağıda tablo halinde Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeler ile denetim kurulu asil ve yedek üyeler seçildiler.

 

S.NU.
YÖNETİM ASIL
S.NU.
YÖNETİM YEDEK
1
Mehmet TEKİN
1
Zekai TEKİN
2
Erhan ELMA
2
Yusuf TÜRKER
3
Volkan HACIÖMER
3
Süleyman Erdal AY
4
Mehmet Mahsum ÇALHAN
4
Ercan ARSLAN
5
Mehmet ÖZ
5
Ziya Gökalp KIZIL
6
Melike Meryem GÜMÜŞ
 
 
7
İhsan İnal ZERGEROĞLU
 
 
8
Abdullah ŞAHİN
 
 

 

S.NU.
DENETLEME ASIL
S.NU.
DENETLEME YEDEK
1
Volkan NALBANT
1
Volkan SERİNER
2
Filiz KİREÇ
2
Hızır Erdal GENÇER
3
Meryem GINALI
3
Fikret SARI

 

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Divan Başkanı Volkan HACIÖMER tarafından derneğimiz iş ve işlemleri hakkında dilek ve temenni olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, Genel Kurulda hazır bulunan üyeler tarafından söz alan olmadı.

7-Gündemin yedinci maddesi gereği Divan başkanının kapanış konuşmasıyla saat 17:30’da toplantı sona erdi.
 

Yapılan seçimler ve takiben oluşan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, yeni dönem için seçilen Derneğimiz Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı :Mehmet TEKİN

Başkan Yardımcısı           :Volkan HACIÖMER

Başkan Yardımcısı           :Mehmet Mahsum ÇALHAN

Başkan Yardımcısı           :Mehmet ÖZ

Genel Sekreter                  :Erhan ELMA

Sayman                             :İhsan İnal ZERGEROĞLU                                    

Üye                                   : Melike Meryem GÜMÜŞ

Üye                                   :Abdullah ŞAHİN

 

Üyelerimizin bilgi ve takdirlerine sunarız.

İŞKUR Çalışanları Derneği (İŞKURDER)

                       Yönetim Kurulu

0 yorum:

Yorum Gönder