7 Mart 2017 Salı

İşbaşı Eğitim Programının Ayrıntıları

 
Mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını amaçlayan “İşbaşı Eğitim Programı” işverene de önemli fırsatlar sunuyor.
Bu proje nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır.  
İş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işveren ise ihtiyaç duyduğu işgücünü kendi yetiştirme imkânına kavuştuğundan iş ve işçinin doğru eşleşmesi sağlanmış olmaktadır.
 
İşverenlere İlişkin Şartlar
En az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve İŞKUR’ kayıtlı olan tüm Özel sektör işyerleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, sendikalar, konfederasyonlar, vakıflar, dernekler, bankalar, kamu kurumlarının hizmet alım ihalelerini alan firmalar, noterler, aile hekimleri, site yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenevleri, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, teknokentler, meslek birlikleri programdan yararlanabilir.
İşverenler  çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Ancak aldığı katılımcıların en az %50’si için istihdam taahhüdü vermesi ve 60 günden az olmak üzere, program süresi kadar istihdam etmesi gerekir.
İşveren katılımcıyı İŞKUR’dan talep edebilmekte veya kendisi belirleyebilmektedir.
İstihdamın korunması amacıyla program kapsamında işverenlerin çalışan sayısını muhafaza etmeleri esas olup programın bittiği tarihteki çalışan sayısının programın başladığı tarihteki çalışan sayısından düşük olmaması gerekmektedir. Tespit edilen esiklik 1 ay içerisinde giderilmezse 12 ay süreyle kurs ve programlardan yararlanamama yönünde yaptırım uygulanmaktadır.
 
 
İş Arayanlara İlişkin Şartlar
15 yaşını dolduran, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmama, program başlangıcından önceki son 3 ayda 10 günden fazla uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma İŞKUR’a kayıtlı, ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma şartlarını taşımak gerekmektedir.
Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri ile İşsizlik ödeneği alanlar da katılımcı olabilmektedir.
 
Programların Süresi
İşbaşı Eğitim Programının süresi tüm katılımcılar için en fazla 3 takvim ayını ve 78 fiili günü aşmayacak şekilde uygulanmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin asgari sürelerine göre program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.
 
Program Katılımcılarına sağlanan destekler
Katılımcılara günlük 54 TL ödenmekte ve iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri ödenmekte. Üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmemektedir.
 
 
 
 

0 yorum:

Yorum Gönder