2 Eylül 2016 Cuma

İŞKUR'dan 130 Personel Kamu Görevinden Çıkarıldı

 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672
Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç ve kapsam
MADDE 1
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
Yürürlük
MADDE 3
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4-
 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde kamu görevine son verilen personelin listesi

 

Sıra
No
Sicil
No
Ad
Soyad
Unvanı/Pozisyonu
Birimi
İlçe
1
12383
Mahmut
SEVİNÇ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
2
12172
Kemal
GÖKÇE
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
3
12174
irfan
SARAÇ
İstihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
4
7324
Fatma
ŞENEL
istatistikçi
ANKARA
YENİMAHALLE
5
12190
Alpaslan
AYDEMİR
İstihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
6
12153
Şemsettin
DEMİRTAĞ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
7
8048
Şakir
İNALTUN
Şube Müdürü
ANKARA
YENİMAHALLE
8
12092
Rahmi
HATİPOĞLU
Uzman
ANKARA
YENİMAHALLE
9
10578
Yüksel
ARSLAN
VHKİ
ANKARA
YENİMAHALLE
10
12158
Sara
GÖZEL
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
11
12157
Fatih
HAYAL
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
12
12187
Aşkın
TAY
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
13
12388
Mustafa
BAKIR
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
14
12193
Adem
ÖZEV
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
15
12192
Serdar
YAMAN
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
16
12191
Bekir
GÜNEŞ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
17
12155
Yasin
ÇAKMAK
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
18
12152
Burak
ERTAN
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
19
12161
Filiz
AYVAZ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
20
10070
Musa
ÇİÇEK
VHKİ
ANKARA
YENİMAHALLE
21
41278
Ahmet
GÖK
iş ve Ms Dn (sözleşmeli)
ADANA
YÜREĞİR
22
9971
Ya kup
UÇAR
Şef
ADIYAMAN
MERKEZ
23
41172
Derya
UYAN
işveMsDn
AFYONKARAHİ'
MERKEZ
24
41789
Ali
YÜREKLİ
iş ve Ms Dn
AFYONKARAHİ!
MERKEZ
25
43995
Serpil
SİVRİ
iş ve Ms Dn
AFYONKARAHİ!
MERKEZ
26
7039
Duran
GÖNENCİ
Şef
AKSARAY
MERKEZ
27
11095
İsmail
GÖK
VHKİ
ANKARA
YENİMAHALLE
28
42626
Murat
GOLLÜ
iş ve Ms Dn
ANKARA
ÇANKAYA
29
40473
Kadir
BAYAR
iş ve Ms Dn
ANKARA
ALTINDAĞ
30
40903
Murad
AKKUŞ
iş ve Ms Dn
ANKARA
ÇANKAYA
31
42364
Furkan
CURA
iş ve Ms Dn
ANKARA
ÇANKAYA
32
40424
Yalçın
BİLİCİ
iş ve Ms Dn
ANKARA
ALTINDAĞ
33
41930
Emine
KAYA
iş ve Ms Dn
ANKARA
YENİMAHALLE
34
40842
Mehmet
TOKER
iş ve Ms Dn
ANTALYA
MERKEZ
35
42305
Fatma
FİŞEKÇİ
iş ve Ms Dn
ANTALYA
MERKEZ
36
12340
Yadikar
KÜÇÜKÇE
Memur
ANTALYA
MERKEZ
37
12272
Hanife
OKUŞBAKDEMİR
Memur
ARDAHAN
MERKEZ
38
10516
Muharrem
ERDEM
Memur
ARTVİN
MERKEZ
39
43584
Mesut
DEMİR
iş ve Ms Dn
BALIKESİR
BANDIRMA
40
10662
Filiz
BAKİ
Memur
BALIKESİR
MERKEZ
41
44590
Hüseyin
KÖLEMEN
Memur
BALIKESİR
MERKEZ
42
11176
Nevzat
BULAN
VHKİ
BALIKESİR
MERKEZ
43
40619
Kenan
TOPUZ
iş ve Ms Dn
BALIKESİR
MERKEZ
44
10514
Nuray
SUNGUR
Memur
BATMAN
MERKEZ
45
44555
Hüseyin
BOLAT
VHKİ
BİLECİK
MERKEZ
46
10673
Mehmet
DAYAN
VHKİ
BİTLİS
MERKEZ

47
10574
Esra
GÜMÜŞ
VHKİ
BURSA
OSMANGAZİ
48
40093
Osman
AYDIN
işve Ms Dn
BURSA
İNEGÖL
49
43880
Mehmet
TUTARGA
işve Ms Dn
BURSA
OSMANGAZİ
50
41618
Fatih
ARIKBOĞA
işve Ms Dn
BURSA
GEMLİK
51
41997
Turgay
AVCI
işve Ms Dn
BURSA
OSMANGAZİ
52
42485
Mustafa
ARSLAN
işve Ms Dn
BURSA
İNEGÖL
53
11488
Yasin
ÇAKIR
VHKİ
ELAZIĞ
MERKEZ
54
44118
Zafer
KURTOĞLU
Memur
ERZURUM
MERKEZ
55
40866
Mustafa
YETKİN
işveMsDn
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
56
11201
Mustafa
PALABIYIK
Araştırmacı (6191)
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
57
10755
Semih
SAVURAN
Memur
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
58
41873
Abdurrahman
ÖZTÜRK
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
59
10763
Mikail
DEMİR
VHKİ
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
60
11171
Murat
ÖZEROL
Memur
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
61
42120
Mehmet
YILMAZ
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
62
43472
Yunus
YILDIZ
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
63
41872
Sinan
KÖSE
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
64
10615
Hacı
ÖZEL
VHKİ
GİRESUN
MERKEZ
65
41442
Derviş
PİLAVLI
iş ve Ms Dn
İSTANBUL
KADIKÖY
66
42923
Yüksel
ERSOY
İş ve Ms Dn
İSTANBUL
TUZLA
67
11154
Güven
ÇELİK
Memur
İSTANBUL
SANCAKTEPE
68
12279
Muhammet
GÜL
Memur
İSTANBUL
TUZLA
69
10569
Fatih
TOP
VHKİ
İSTANBUL
PENDİK
70
44303
Fethan
KURT
VHKİ
İSTANBUL
BEYOĞLU
71
11183
Mehmet Ali
BAYKAL
Memur
İSTANBUL
PENDİK
72
40334
Enes
AYDIN
işve Ms Dn
İSTANBUL
TUZLA
73
12576
İbrahim
PALA
Memur
İZMİR
KARABAĞLAR
74
12032
Mehmet
CANBAZ
Avukat
İZMİR
İZMİR
75
41592
Emin
BEDİR
iş ve Ms Dn
İZMİR
KONAK
76
41877
Mustafa
SEÇGİN
iş ve Ms Dn
İZMİR
KARABAĞLAR
77
11206
Murat
SAKARYA
Araştırmacı (6191)
İZMİR
BAYRAKLI
78
7875
Muzaffer
EZBERCİ
VHKİ
İZMİR
TORBALI
79
9537
Hakan
HÖKEREK
VHKİ
İZMİR
TORBALI
80
43742
Atiye
DİLEK
iş ve Ms Dn
K.MARAŞ
ELBİSTAN
81
43787
Muhammed
GÜNEŞ
iş ve Ms Dn
K. M ARAŞ
MERKEZ
82
41009
Zeki
TAT
iş ve Ms Dn
K.MARAŞ
MERKEZ
83
43399
Abdurrahman
ÖZAKAN
işve Ms Dn
K.MARAŞ
MERKEZ
84
10562
İlhami
GÜLTEKİN
VHKİ
KASTAMONU
MERKEZ
85
40944
Ayhan
DEMİRTAŞ
işve Ms Dn
KASTAMONU
MERKEZ
86
40012
Fazilet
GÜLTEKİN
işve Ms Dn
KASTAMONU
MERKEZ
87
43717
ilhan
GÖKHAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
88
41265
Arif
ARSLAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
89
40782
Abîdin
DOĞAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
90
42456
Selami
YILDIZ
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
91
40153
Yusuf
SANDIK
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
92
40568
Zeka i
YOLAÇAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
93
7705
İbrahim
CEYLAN
VHKİ
KIRIKKALE
MERKEZ

 
94
10355
Ahmet Mutlu
KÖYLÜ
Şube Müdürü
KIRŞEHİR
MERKEZ
95
11156
Salih
ERDEM
VHKİ
KİLİS
MERKEZ
96
12369
Ali
PALTA
Memur
KOCAELİ
GEBZE
97
12337
Ömer
KARAGÖZ
Memur
KOCAELİ
MERKEZ
98
5350
Feyyaz
EKİNCİ
Şef
KOCAELİ
GEBZE
99
42371
Raziye
ALIŞ KAN
işve Ms Dn
KOCAELİ
GEBZE
100
9363
Ayhan
ŞAHİN
VHKİ
KOCAELİ
GEBZE
101
7862
Kasım
YAGCIOĞLU
Şoför
KOCAELİ
GEBZE
102
42836
Nurullah
KALELİ
iş ve Ms Dn
KONYA
SELÇUKLU
103
40738
Ertan
YAVUZ
iş ve Ms Dn
KONYA
SELÇUKLU
104
41583
Serdar
BAĞ
iş ve Ms Dn
KONYA
SELÇUKLU
105
44577
Fatih
DEMİR
Memur
KONYA
SELÇUKLU
106
10086
Alper
BALCIOĞLU
Avukat
MALATYA
BATTALGAZİ
107
10530
Meral
ŞİMŞEK
VHKİ
MALATYA
BATTALGAZİ
108
8829
Muammer
KIZILKAYA
VHKİ
MANİSA
ŞEHZADELER
109
41751
Muzaffer
ÖZTÜRK
iş ve Ms Dn
MUĞLA
MERKEZ
110
43315
Sami
SARI
İş ve Ms Dn
MUĞLA
MERKEZ
111
43316
Hikmet
BULDU
iş ve Ms Dn
MUĞLA
MERKEZ
112
10499
Dursun
ŞAHİN
Memur
MUĞLA
MERKEZ
113
44670
Mehmet Nuri
ATMACA
Memur
MUĞLA
MERKEZ
114
44672
Resul
AKPINAR
VHKİ
MUĞLA
MERKEZ
115
42752
Emine
DİRİER
işve Ms Dn
NEVŞEHİR
MERKEZ
116
8857
Halil İbrahim
AKYÜZ
Şube Müdürü
NİĞDE
MERKEZ
117
41641
Gökhan
ÖZDEMİR
iş ve Ms Dn
OSMANİYE
MERKEZ
118
41249
Haşan
BAYRAKTAR
iş ve Ms Dn
RİZE
MERKEZ
119
41621
Kaan
YALÇIN KAYA
iş ve Ms Dn
SAKARYA
ERENLER
120
10536
İlker
PEKER
Memur
SAMSUN
MERKEZ
121
42987
Burak
TURGUT
işve Ms Dn
SAMSUN
MERKEZ
122
12347
Naim
ÖZENSEL
Memur
TEKİRDAĞ
ÇORLU
123
44667
Nazmi
GÜR
Büro Personeli (sözleşme
UŞAK
MERKEZ
124
6825
Nurettin
ERTEM
Araştırmacı (6639)
MALATYA
BATTALGAZİ
125
9178
Alpaslan
KARABULUT
istihdam Uzm
ANKARA
YENİMAHALLE
126
44665
Ali
ÖZMEN
Memur
BALIKESİR
MERKEZ
127
11185
Salih
YAZICIOĞLU
VHKİ
İSTANBUL
BAŞAKŞEHİR
128
12675
Engin
ÇINAR
Şef
KARABÜK
MERKEZ
129
44576
Mehmet Ali
ULUTÜRK
Memur
KONYA
SELÇUKLU
130
41472
Hacer
ALAN
işve Ms Dn
NEVŞEHİR
MERKEZ
 

E K L E R
1 Sayılı Liste-1 (Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Aile Bakanlığı, SGK)
1 Sayılı Liste-2 (Tarım, Gümrük, İçişleri, Maliye Bakanlığı ile GİB)
1 Sayılı Liste-3 (MEB, Adana-Bursa)
1 Sayılı Liste-4 (MEB, Bursa-İstanbul)
1 Sayılı Liste-5 (MEB, İstanbul- Kayseri)
1 Sayılı Liste-6 (MEB, Kayseri- Rize)
1 Sayılı Liste-7 (MEB, Rize- Zonguldak)
1 Sayılı Liste-8 (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler)
2 Sayılı Liste (EGM- 7 bin 669 kişi)3 Sayılı Liste (Jandarma- 323 kişi)4 Sayılı Liste (Sahil Güvenlik- 2 kişi)

0 yorum:

Yorum Gönderme