21 Eylül 2016 Çarşamba

SGK’da; “Toplu işe giriş ve işten çıkış bildirimi”

 
Sosyal güvenlikte, çalışmaya başlayanların SGK’na bildirilmesi gerekmektedir. İstisnalar hariç, sigortalı işe giriş bildirgesinin bir gün önceden ve işten ayrılış bildirgesinin de 10 gün içinde internetten yapılması gerekmektedir.
İşverenler, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini “e-sgk” uygulaması içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göndermektedirler.
Birden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasına yönelik olarak “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” programına “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü ilave edilmiştir.
Özellikle çok sayıda işçi giriş-çıkışı olan büyük işyerleri ile bir başka SGK dosyasına nakillerde işçi giriş ve çıkışının tek tek yapılması büyük emek ve zaman kaybına neden oluyordu. İşte yapılan düzenleme ile bu sorunların çözümünde önemli bir değişiklik yapılmış oldu.
Toplu kayıt giriş programlarında yasal süresi dışında verilen işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri alınmamakta olup bu kayıtların tek giriş yapılarak girilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, toplu işe giriş bildirgesi ile yapılacak girişlerde; emekli olup kamu işyerlerinde (4/a) kapsamında çalışmaya başlayanların 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesi kapsamında emekli aylığı kesileceği bilgisi verilmektedir. Bu maddenin istisnasına giren sigortalıların bilgi ve belgelerinin ilgili kamu kurumlarınca yazı ile bildirilmesi gerekmekte olduğundan bu gibi durumlarda işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kâğıt ortamında SGK’ya gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.
İşten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasında sigortalının o işyerinden işe giriş bildirgesi verilip verilmediği hususları program tarafından kontrol edilmektedir.
İşe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin toplu olarak program tarafından alınmadığı kayıtlar hâlihazırda tek kayıt olarak girilebilecek daha sonra tek kayıt girişi programlarına da kontroller konulacaktır.
(4/a) sigortalısı çalıştıran işverenlerin farklı programlar kullanmaları nedeniyle oluşacak sistemsel hatalardan SGK’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, sigortalılara ilişkin toplu işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.
SGK tarafından “e-sgk” uygulamasına eklenen “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi”, 4857 Sayılı Kanunun 29. Maddesinde dayanarak yapılan toplu işten çıkarma için yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine geçmemektedir. Önemle belirtmek gerekir ki; Toplu işten çıkarma yapılmadan önce bu durumun en az OTUZ GÜN önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu’na bildirilme zorunluluğu devam etmektedir.
 
 
İbrahim IŞIKLI / dunya.com

İşgücü Maliyetlerindeki Değişim


 
Türkiye İstatistik Kurumu, 6 Eylül 2016 günü işgücü maliyetleriyle ilgili verileri yayınladı. Verilerde saatlik işgücü maliyetlerindeki değişimin sektörel bazda dağılımı var.

Söz konusu veriler yıllık ve çeyrek dönemde saatlik işgücündeki değişimi bize analitik bir şekilde gösteriyor. Bu veri maliyetlerdeki değişimi gösterdiğinden çok önemli. Firmalar kendi maliyetleriyle bu oranları karşılaştırarak nispi olarak genel piyasaya göre daha zayıflayıp zayıflamadıklarını, rekabet güçlerindeki değişimi görebilirler.

YILLIK YÜZDE 20.5 ARTIŞ

Verilere göre; toplam saatlik işgücü maliyet endeksi 2016 yılı ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 2.1 yükselmiştir. Detaya baktığımızda sanayi sektöründe yüzde 3.3, inşaat sektöründe yüzde 3.9 ve hizmet sektöründe yüzde 1.1 oranında artışlar söz konusu.

Yıllık bazda baktığımızda ise toplam artışın yüzde 20.5 olduğunu görüyoruz. Sektörel detaya bakarsak; sanayi sektöründe yüzde 19.2,inşaat sektöründe yüzde 24.7 ve hizmet sektöründe yüzde 21 maliyet artışları söz konusu.

İşgücü maliyetlerindeki değişim, görüldüğü üzere enflasyonun çok üzerinde olduğu için bize göre olumlu değil. Bu durum enflasyonu yukarı yönde itici bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Burada önemli olan nokta saatlik işgücü maliyet endeksinin artışının saatlik kazançtaki değişimin üzerinde olmamasıdır. Aksi halde firma kârlılığı oransal olarak düşer.

Saatlik kazanç endeksine baktığımızda toplam kazancın ilk çeyreğe göre yüzde 1.9 arttığını görüyoruz. Sektörel bazda değişim çok farklı oranlarda. Sanayide yüzde 3.3, inşaatta yüzde 5.2 ve hizmet sektöründe yüzde 0.8 değişim olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda değişim ise toplam yüzde 20.5, sanayide yüzde 19.4, inşaatta yüzde 24.9 ve hizmette yüzde 20.9 olarak gerçekleşmiştir.

Görüldüğü gibi maliyetlerdeki artış kadar bir kazanç artışı gözlemliyoruz. Dolayısıyla nette kârlılıkta pek de bir değişim yok. Aksine maliyetlerden kaynaklanan bir zorunlu fiyat artışı görüyoruz. Bu zorunlu artış bize çok önemli mesajlar veriyor.

  • Düşük kapasite kullanım oranının yanında maliyetlerdeki artış kadar kazanç artışı fiyatlarda bir artışın talepte kırılmaya yol açabildiği,
  • Fiyata aşırı hassas piyasada, talep zayıflığı nedeniyle maliyetlerdeki artışın dışında zam yapılamadığı
  • Piyasada canlılık konusunda sıkıntılar olabileceği anlamına geliyor.

Maliyetlerin üzerindeki fiyat artışı talepte canlanmayı bize göstereceğinden geleceğe yönelik beklentileri de kamçılayabilirdi. Ancak mevcut verilerden dolayı böyle bir sonuca varamıyoruz.

Son sözümüz; böyle ortamları fırsata çevirmek ciddi başarılar getirebilir. Sadece her birimin gerçekten verimli çalışmasını sağlayın yeter. Satın almadan pazarlamaya kadar…
 
 
Hikmet Baydar/itohaber.com

 

Hiçbir Asgari Ücretli 1300TL Altında Maaş Almayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki Bakan'ımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz." dedi.
Müezzinoğlu, Bakanlık'taki makamında, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti.
Burada konuşan Atalay, 30 Aralık 2015'te asgari ücrette yapılan artışa işveren kesiminin imza atmadığını hatırlattı.
Bu asgari ücretin mükemmel olmamasına rağmen, ülkenin şartlarına göre uygun olduğunu ifade eden Atalay, bu ücretin, ekim ayından itibaren vergi kesintileri nedeniyle bin 230 liraya düşeceğini kaydetti. Atalay, "Biz, önümüzdeki aydan itibaren bin 300 liralık asgari ücretin net alınmasını arzu ediyoruz. Devletin, hükümetin bize verdiği söz var. Devletin sözü bizim için geçerli, yazıya da hiç gerek yok." diye konuştu.
Hükümetin 2016'da emeklilere seyyanen 100 lira zam verdiğini hatırlatan Atalay, bunun 2017'de emekli olacaklar için de geçerli olup olmadığını merak ettiklerini söyledi.
“SÖZÜMÜZ, SÖZDÜR”
Mehmet Müezzinoğlu da ziyareti dolayısıyla Atalay'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Bunun telafisiyle ilgili zaten önceki Bakan'ımız, şimdiki İçişleri Bakanı'mız o gün imza atılırken 'bunun telafi edileceğine' dair söz de vermiş. Bu sözün arkasında Maliye Bakanı'mız da... Son iki gündür çalışma ekipleri çalışıyor. O sözün arkasında onlar da duracaklar. İnşallah bugün Bakanlar Kurulu'nda son şeklini vereceğiz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; hükümetin, önceki Bakan'ımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz. Asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında bir maaşın muhatabı olmayacak."
Müezzinoğlu, emeklilerle ilgili konuyu da Başbakan Binali Yıldırım'a ve ilgili yerlere götüreceklerini, bununla ilgili gelişmeleri de gelecek günlerde paylaşacaklarını ifade etti.
Ergün Atalay da "Sayın Bakanım, son yıllarda çok hızlı aldığım en güzel cevaplardan bir tanesi. Kamuoyu, asgari ücretliler adına teşekkür ediyorum. Biz, bunu oldu gibi görüyoruz. Zannediyorum kamuoyu, asgari ücretli bundan mutlu, memnun olacaktır. İnşallah emeklimizi rahatlatacak bu 100 lira ile de promosyonla ilgili de güzel haber alacağımızı umut ediyorum." dedi.
Bunlarla ilgili de çalışmanın olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, alın terinin kutsal olduğunu dile getirdi. Asgari ücretliyi daha mutlu edecek koşulların yakalanmasını umut ettiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, burada, siyasi istikrarın ve bunun getirdiği ekonomik istikrarın önemli olduğunu söyledi.
"PROMOSYON KONUSUNUN GELDİĞİ BİR NOKTA VAR"
Konuşmaların ardından Müezzinoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Esnek çalışma modeliyle ilgili bir taslak hazırlanmıştı. Eşlerden ikisi de biri kamuda işçi, diğeri memur statüsünde çalışıyorsa, çocuk ilk okula başlayana kadar birisi yarım zamanlı çalışabilecekti. Bu taslak tamamlandı mı?" sorusuna Müezzinoğlu, "Önümüzdeki günlerde ben yönetmeliğin son sunumunu alacağım. Son bir değerlendirmeyi yaptıktan sonra ümit ediyorum ki bu ay sonuna kadar, bu yönetmeliği yayınlamış olacağız. Büyük oranda hazırlıklar tamamlandı." karşılığını verdi.
"Emeklilerin promosyon almasıyla ilgili çalışma ne durumda? OECD'nin anketine göre emeklilerin en yoksul olduğu ülkeler arasında Türkiye yüzde 18'le ortalarda yer aldı. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Promosyon konusundaki çalışmalar, Sayın Süleyman Soylu Bakan'ımız döneminde bir noktaya taşınmış. Biz geldiğimizde, bayram geldi. Henüz o konuyu fiilen bir çalışma masamıza alıp da bir icraat sürecine önümüzdeki haftadan itibaren alacağız. Geldiği bir nokta var. Sayın Başbakan'ımıza da sunacağız. Bankaların bu anlamda bugüne kadar gider hanelerinde görünmeyen bir rakamı zarar gibi görüyor olmaları ve emekliye ödenen maaşların bankalardaki duruş süreleri bir ve iki gün." diye konuştu.
Emeklinin beklediği rakamı henüz yakalayamadıklarını ifade eden Müezzinoğlu, medyada bazı rakamların yer aldığını, emeklinin reel olmayan bir algıya taşınmaması gerektiğini söyledi. Müezzinoğlu, bunun kararını Başbakan Yıldırım'a bırakarak, daha iyi sonuç alabilecekleri bir süreci gelecek günlerde sonuçlandırmaya gayret edeceklerini dile getirdi.
Müezzinoğlu, emeklilerin OECD ortalamalarına ilişkin ise "Emekliler adına arzu ettiğimiz noktada daha idealini hepimiz istiyoruz. Bir gün Rabbim nasip ediyorsa biz de emekli olacağız ve hepimiz daha ideal koşulları arzu ediyoruz. Ülkenin realitelerini, ekonomik dinamiklerini de gözardı etmemek lazım. Ne yazık ki bizim bazı popülist politikalarımızın getirdiği sıkıntıları, hem ekonomimiz hem milletimiz ağır bedellerle ödedi. Emeklimizin bugünkü durumuna yansıyan tablolar oldu. Acaba OECD ortalamalarındaki emekli yaşına baktığımızda Türkiye kaçıncı sırada? Ona da bakmak lazım. OECD ortalaması ülkelerde emekli yaşında kanaatim odur ki Türkiye birinci sırada." dedi.
"HAK EDİLENİ VERME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"
OECD ülkelerinin hiçbirinde 65 yaş öncesi emekliliğin olmadığını hatırlatan Müezzinoğlu, Türkiye'de 39 yaştan itibaren emekli olma süreçlerinin devreye sokulduğu popülist dönemlerin olduğuna dikkati çekti.
Müezzinoğlu, emeklinin her geçen gün hayat standardını çok iyi noktaya taşıyacak süreçlerin planlanabileceğini belirterek, "AK Parti dönemine baktığımızda 2002-2016'ya, ekonomik anlamda en yüksek artışları emeklimize verdiğimizi emeklimiz de kamuoyu da biliyor, dünya da görüyor. Ekonomiyi büyütebildiğimiz, istikrarı sürdürebildiğimiz sürece daha iyisini daha hak edileni verme gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.
"Kıdem tazminatına" ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, bu konuyu taraflarla görüşmediğini, değerlendirmeyi gelecek günlerde yapacaklarını söyledi. CSGB.GOV.TR
 

Kıdem tazminatı sistemi değişiyor mu?


Çalışma Bakanlığı kıdem tazminatı sistemini işçi ve işverenlere sordu. 81 ilde, 1600 işçi ve 1000 işverenle görüşen bakanlık, işverenin yüzde 77.6’sının, işçinin ise yüzde 54.1’inin kıdem tazminatı sisteminden memnun olmadığı sonucuna ulaştı.
 

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kıdem tazminatı için yine yollara düştü. Hem işçi, hem de işverenlere kıdem tazminatını soran bakanlığın anketlerinden, iki kesimin de mevcut sistemden memnun olmadığı sonucu çıktı. Anketlere göre, işçilerin çoğunluğu, kendi inisiyatiflerinde olması durumunda kıdem tazminatlarını altın hesabında biriktirmek istiyor.
 
YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER
Bakanlığın 12 ilde yaklaşık bin 600 işçi ve 81 ilde bin işverenle düzenlediği anketler, yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı. Bu kapsamda iki kesime de ilk olarak mevcut kıdem tazminatı sisteminden memnun olup olmadıkları soruldu. Bu soruya işçilerin yüzde 54.1’i, işverenlerin ise yüzde 77.6’sı “Memnun değilim” yanıtını verdi. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, anketten çıkan diğer sonuçlar da şöyle oldu:
 
* Ankete katılan işçilerin yüzde 70.6’sı, işverenlerin ise yüzde 62.8’i kıdem tazminatında yeni bir düzenleme istediğini belirtti.
* İşçilerin yüzde 66.5’i kendi işten ayrıldığında, yüzde 35.7’si işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatını alamadığını belirtti.
* İşverenlerin yüzde 65.8’i son bir yılda kıdem tazminatı ödemesi yapmadığını belirtirken, yüzde 29.4’ü ise bir iki kişiye ödeme yapabildiğini ifade etti.
 
YÜZDE 96’SI DAVA AÇMADI
* Ankete katılan ve işten ayrıldıktan sonra tazminatını eksik ya da hiç alamayanların yüzde 96.3’ü işverenine dava açmadığını belirtti.
* “Neden dava açmadınız” sorusuna da, “Şikayet etmek istemedim, istifa ettiğim için bir şey alamayacağımı düşündüm, işveren tüm haklarımı aldığıma dair istifa dilekçesi imzalattı, sigortasız çalıştım” yanıtları verildi.
 
5 YIL SONRA ÇEKEBİLELİM
* Ankete katılan işçiler, yatırım aracını kendi seçebilecekleri bir sisteme sıcak yaklaştığını belirtti. İşçilerin yüzde 38.2’si altın, yüzde 26’sı döviz, yüzde 11.4’ü menkul kıymet, yüzde 9’u fon, tahvil, bono cinsinden, yüzde 2.9’u Türk lirası vadeli hesabında tazminatlarını değerlendirmek istediği yanıtını verdi.
 
* İşçilerin yüzde 43.5’i hesaplarında biriken kıdem tazminatını 5 yıl sonra çekmeyi isteyeceğini belirtti.
 
AYLIK ÖDEME SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKTI
ANKETE katılan işçilerin yüzde 76’sı kıdem tazminatlarını aylık olarak takip edebilecekleri bir hesapta görmek istediklerini vurguladı. İşverenlerin yüzde 81.2’si mevcut durumda aylık veya yıllık olarak kıdem tazminatına karşılık ayırmadığı yanıtını verirken, yüzde 54.1’i aylık olarak kıdem tazminatı primi ödeyebileceğini belirtti.
 
 
HÜRRİYET

19 Eylül 2016 Pazartesi

İşsizlik Oranları Açıklandı. %10,2


Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin kişi oldu.
 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, söz konusu ayda geçen yılın aynı dönemine göre 247 bin kişi arttı ve 3 milyon 127 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre de 0,8 puan artış gösterdi. Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak gerçekleşmişti.
Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0,5 puanlık artışla yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,7 puanlık artışla yüzde 19,4 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 0,7 puanlık artışla yüzde 10,4 olarak hesaplandı. 
 
İstihdam edilenlerin sayısında artış
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişiye çıktı, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,1'de kaldı.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 811 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,2’si tarım, yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 53,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.
Haziranda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azaldı.
 
İş gücüne katılma oranı yükseldi
İş gücü, haziranda 2015'in aynı dönemine göre 637 bin kişi artarak 30 milyon 778 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 72,3, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti.
Bu yıl haziranda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak yüzde 34 olarak hesaplandı.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, önceki döneme göre 222 bin kişi azalışla 27 milyon 128 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 46,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 166 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,9 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 28 bin artarken, sanayi sektöründe 56 bin, inşaat sektöründe 66 bin, tarım sektöründe 129 bin kişi azaldı.
 
Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 676 bin
İstihdam edilen 27 milyon 651 bin kişinin 18 milyon 676 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,5'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 501 binini (yüzde 16,3) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 220 binini (yüzde 11,6) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 254 binini (yüzde 4,5) işverenler oluşturdu. AA
 

Anneye her ay 823 TL maaş


Annelerin yarım gün çalışıp tam maaş almaları sayesinde devlet katkısı 823 lira olacak. Anne ve babadan isterse birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek.
Torba yasa ile yürürlüğe giren ve çıkartılan yönetmelikle de detayları belli olan yarım gün mesaide devlet katkısı aylık 823 lirayı bulacak. Yasaya göre kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Üstelik bu izin hakkından 3 yaşına kadar çocuk evlat edinenler de yararlanacak. Bu hak aynı şekilde işçi annelere de (özel sektörde çalışanlar) tanındı. Takvim'de yer alan habere göre bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.
 
45 saat ikiye bölünecek
Memurlara göre işçi annelerin farkı ile yarım günlük maaşı işverenin kalanını ise işsizlik fonunun verecek olması. Öte yandan kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek.
 
Okula kadar izin
Bu arada anne ve babadan birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek. Yeni doğum yapmış bir çalışan annenin devlet tarafından kendisine verilen izinlerin sona ermesinden sonra çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan anne ve babadan sadece birisi işvereninden kısmi süreli çalışabilecek.
 
Devlet 823.50 lira katkı sağlayacak
Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı
Normal maaşı: 2.500 lira
Yarı zamanlı maaşı: 1.250 lira
Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş
Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı (asgari ücret)
Normal maaşı (1 çocuk): 1.344,22 kuruş (AGİ'li)
Yarı zamanlı maaşı: 694 lira 45 kuruş (AGİ'li)
Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş
 
Kadın işçi için şartlar
* Son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması
* Analık izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda bulunması.
 
hurriyet.com.tr

6 Eylül 2016 Salı

İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi Değişti

25/8/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerlerinde tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde çalışmaya başlayan ve sözkonusu bir aylık süre içinde işten ayrılan işçiler için düzenlenecek olan işten ayrılış bildirgelerinin SGK’ya verilme süresinde değişiklik yapılmıştır.
Tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde işten ayrılan işçiye ait işe giriş bildirgesi, tescil tarihini izleyen bir aylık sürenin bitimini müteakip 10 gün içinde verilebilecek.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesine ilave edilen sekizinci fıkra ile işverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgelerinin yasal sürede verilmiş sayılmasına imkan sağlanmıştır.
Yapılan bu değişiklikle ilk defa tescil edilen işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan işçilerin işe giriş bildirgesinin verilme süresinde tanınan ilave bir aylık süre, işten ayrılan işçiler için düzenlenecek işten ayrılış bildirgeleri için de tanınmıştır.
Böylece ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerlerinde tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin en geç işyerinin tescil tarihini izleyen bir aylık süreyi takip eden onuncu gün olmuştur.
Örneğin,  ilk defa 12/9/2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 12/9/2016 ila 12/10 2016 tarihleri arasında işten ayrılan bir işçiye ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi  22/10/2016 tarihinin Cumartesine rastlaması neden 24/10/2016 Pazartesi gününe  kadar SGK’ya verilebilecektir.
Sözkonusu bir aylık süre geçtikten sonra işten ayrılan işçilerin işten ayrılış bildirgeleri, önceden olduğu gibi işten ayrılış tarihini izleyen 10 gün içinde SGK’ya verilecektir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan sözkonusu değişiklik yalnızca ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir aylık süre içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri için yapılmıştır.
Dolayısıyla sözkonusu bir aylık süre geçtikten sonra işten ayrılan sigortalılar için düzenlenecek olan işten ayrılış bildirgelerinin işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde SGK’ya verilmesi gerekiyor.
Haliyle ilk defa 12/9/2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 23/10/2016 ve sonrasında işten ayrılan sigortalılar için düzenlenecek olan işten ayrılış bildirgesinin önceden olduğu gibi en geç işten ayrılış tarihini izleyen 10 uncu güne kadar verilmesi icap etmektedir.
 
sgkrehberi.com

5 Eylül 2016 Pazartesi

İŞKUR Girişimcilere Verdiği Desteği Devam Ettiriyor


Üretimin artırılarak yeni istihdam alanlarının çoğaltılması için İŞKUR ve KOSGEB mevcut işbirliğini artırarak girişimcilere eğitim desteğini daha etkin vermeye başladı.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yeni iş alanlarının artırılması ile daha etkin şekilde işsizlikle mücadele etmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü, gelişen ihtiyaçlar ve mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak yenilendi.

1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan Protokol ile, istihdamın artırılması ve geliştirilmesi ile işsizliğin azaltılması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu eğitimlerden mezun girişimcilerin KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, Protokol imzalanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, İŞKUR tarafından 2009 yılından itibaren uygulanan girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB ile işbirliği içinde düzenlenmekte olduğunu ve eğitimi başarı ile bitirenlere KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuru yapmaları için gerekli olan KOSGEB sertifikalarının verildiğini ifade ederek “Yeni iş alanlarının sayısının artırılması için bu ülkenin girişimci ruhunu harekete geçirmek gerekiyor. Bu millet darbelere karşı durduğu gibi ekonomik kalkınmasını ve üretim artışını da kendi içindeki cevheri keşfederek ve devlet olarak elinden tutacağı genç girişimcilerin çabalarıyla yapacaktır” dedi.

İŞKUR tarafından düzenlenen ve bu zamana kadar 209 bin kişinin faydalandığı ücretsiz bu eğitimlere 18 yaşını tamamlamış herkes katılabilmektedir. İşsiz olan katılımcılara günlük 20 TL zaruri gider ödenen bu programlara katılmak için en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine başvuru yapılması yeterli olacaktır.

 
iskur.gov.tr

2 Eylül 2016 Cuma

Memurlar OHAL Süresince Emekli Olamayacak

 
1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 673 sayılı KHK'da, kamu personelinin emekliliğine ilişkin olarak şu hüküm yer almıştır:
 
"Emeklilik onayları
MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz"
KHK'nın atıfta bulunduğu hüküm ise şu hükmü içermektedir.
"Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder."
 
DEĞERLENDİRME
5510 sayılı Kanunun 48/2 bendi, kamu personelinin emekliliğine ilişkin süre hükmünü içermektedir. 673 sayılı KHK'da yer alan hüküm gereğince emekliliğe sevk onayının bir ay içinde yapılmasını öngören hüküm OHAL süresince uygulanmayacaktır. Uygulama 21 Temmuz 2016'dan itibaren geçerli olacaktır.
 
 
 
memurlar.net

İşyerlerinde internete erişim oranı %90

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016
 

İŞKUR'dan 130 Personel Kamu Görevinden Çıkarıldı

 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672
Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç ve kapsam
MADDE 1
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
Yürürlük
MADDE 3
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4-
 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde kamu görevine son verilen personelin listesi

 

Sıra
No
Sicil
No
Ad
Soyad
Unvanı/Pozisyonu
Birimi
İlçe
1
12383
Mahmut
SEVİNÇ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
2
12172
Kemal
GÖKÇE
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
3
12174
irfan
SARAÇ
İstihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
4
7324
Fatma
ŞENEL
istatistikçi
ANKARA
YENİMAHALLE
5
12190
Alpaslan
AYDEMİR
İstihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
6
12153
Şemsettin
DEMİRTAĞ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
7
8048
Şakir
İNALTUN
Şube Müdürü
ANKARA
YENİMAHALLE
8
12092
Rahmi
HATİPOĞLU
Uzman
ANKARA
YENİMAHALLE
9
10578
Yüksel
ARSLAN
VHKİ
ANKARA
YENİMAHALLE
10
12158
Sara
GÖZEL
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
11
12157
Fatih
HAYAL
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
12
12187
Aşkın
TAY
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
13
12388
Mustafa
BAKIR
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
14
12193
Adem
ÖZEV
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
15
12192
Serdar
YAMAN
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
16
12191
Bekir
GÜNEŞ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
17
12155
Yasin
ÇAKMAK
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
18
12152
Burak
ERTAN
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
19
12161
Filiz
AYVAZ
istihdam Uzm Yrd
ANKARA
YENİMAHALLE
20
10070
Musa
ÇİÇEK
VHKİ
ANKARA
YENİMAHALLE
21
41278
Ahmet
GÖK
iş ve Ms Dn (sözleşmeli)
ADANA
YÜREĞİR
22
9971
Ya kup
UÇAR
Şef
ADIYAMAN
MERKEZ
23
41172
Derya
UYAN
işveMsDn
AFYONKARAHİ'
MERKEZ
24
41789
Ali
YÜREKLİ
iş ve Ms Dn
AFYONKARAHİ!
MERKEZ
25
43995
Serpil
SİVRİ
iş ve Ms Dn
AFYONKARAHİ!
MERKEZ
26
7039
Duran
GÖNENCİ
Şef
AKSARAY
MERKEZ
27
11095
İsmail
GÖK
VHKİ
ANKARA
YENİMAHALLE
28
42626
Murat
GOLLÜ
iş ve Ms Dn
ANKARA
ÇANKAYA
29
40473
Kadir
BAYAR
iş ve Ms Dn
ANKARA
ALTINDAĞ
30
40903
Murad
AKKUŞ
iş ve Ms Dn
ANKARA
ÇANKAYA
31
42364
Furkan
CURA
iş ve Ms Dn
ANKARA
ÇANKAYA
32
40424
Yalçın
BİLİCİ
iş ve Ms Dn
ANKARA
ALTINDAĞ
33
41930
Emine
KAYA
iş ve Ms Dn
ANKARA
YENİMAHALLE
34
40842
Mehmet
TOKER
iş ve Ms Dn
ANTALYA
MERKEZ
35
42305
Fatma
FİŞEKÇİ
iş ve Ms Dn
ANTALYA
MERKEZ
36
12340
Yadikar
KÜÇÜKÇE
Memur
ANTALYA
MERKEZ
37
12272
Hanife
OKUŞBAKDEMİR
Memur
ARDAHAN
MERKEZ
38
10516
Muharrem
ERDEM
Memur
ARTVİN
MERKEZ
39
43584
Mesut
DEMİR
iş ve Ms Dn
BALIKESİR
BANDIRMA
40
10662
Filiz
BAKİ
Memur
BALIKESİR
MERKEZ
41
44590
Hüseyin
KÖLEMEN
Memur
BALIKESİR
MERKEZ
42
11176
Nevzat
BULAN
VHKİ
BALIKESİR
MERKEZ
43
40619
Kenan
TOPUZ
iş ve Ms Dn
BALIKESİR
MERKEZ
44
10514
Nuray
SUNGUR
Memur
BATMAN
MERKEZ
45
44555
Hüseyin
BOLAT
VHKİ
BİLECİK
MERKEZ
46
10673
Mehmet
DAYAN
VHKİ
BİTLİS
MERKEZ

47
10574
Esra
GÜMÜŞ
VHKİ
BURSA
OSMANGAZİ
48
40093
Osman
AYDIN
işve Ms Dn
BURSA
İNEGÖL
49
43880
Mehmet
TUTARGA
işve Ms Dn
BURSA
OSMANGAZİ
50
41618
Fatih
ARIKBOĞA
işve Ms Dn
BURSA
GEMLİK
51
41997
Turgay
AVCI
işve Ms Dn
BURSA
OSMANGAZİ
52
42485
Mustafa
ARSLAN
işve Ms Dn
BURSA
İNEGÖL
53
11488
Yasin
ÇAKIR
VHKİ
ELAZIĞ
MERKEZ
54
44118
Zafer
KURTOĞLU
Memur
ERZURUM
MERKEZ
55
40866
Mustafa
YETKİN
işveMsDn
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
56
11201
Mustafa
PALABIYIK
Araştırmacı (6191)
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
57
10755
Semih
SAVURAN
Memur
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
58
41873
Abdurrahman
ÖZTÜRK
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
59
10763
Mikail
DEMİR
VHKİ
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
60
11171
Murat
ÖZEROL
Memur
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
61
42120
Mehmet
YILMAZ
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
62
43472
Yunus
YILDIZ
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
63
41872
Sinan
KÖSE
iş ve Ms Dn
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
64
10615
Hacı
ÖZEL
VHKİ
GİRESUN
MERKEZ
65
41442
Derviş
PİLAVLI
iş ve Ms Dn
İSTANBUL
KADIKÖY
66
42923
Yüksel
ERSOY
İş ve Ms Dn
İSTANBUL
TUZLA
67
11154
Güven
ÇELİK
Memur
İSTANBUL
SANCAKTEPE
68
12279
Muhammet
GÜL
Memur
İSTANBUL
TUZLA
69
10569
Fatih
TOP
VHKİ
İSTANBUL
PENDİK
70
44303
Fethan
KURT
VHKİ
İSTANBUL
BEYOĞLU
71
11183
Mehmet Ali
BAYKAL
Memur
İSTANBUL
PENDİK
72
40334
Enes
AYDIN
işve Ms Dn
İSTANBUL
TUZLA
73
12576
İbrahim
PALA
Memur
İZMİR
KARABAĞLAR
74
12032
Mehmet
CANBAZ
Avukat
İZMİR
İZMİR
75
41592
Emin
BEDİR
iş ve Ms Dn
İZMİR
KONAK
76
41877
Mustafa
SEÇGİN
iş ve Ms Dn
İZMİR
KARABAĞLAR
77
11206
Murat
SAKARYA
Araştırmacı (6191)
İZMİR
BAYRAKLI
78
7875
Muzaffer
EZBERCİ
VHKİ
İZMİR
TORBALI
79
9537
Hakan
HÖKEREK
VHKİ
İZMİR
TORBALI
80
43742
Atiye
DİLEK
iş ve Ms Dn
K.MARAŞ
ELBİSTAN
81
43787
Muhammed
GÜNEŞ
iş ve Ms Dn
K. M ARAŞ
MERKEZ
82
41009
Zeki
TAT
iş ve Ms Dn
K.MARAŞ
MERKEZ
83
43399
Abdurrahman
ÖZAKAN
işve Ms Dn
K.MARAŞ
MERKEZ
84
10562
İlhami
GÜLTEKİN
VHKİ
KASTAMONU
MERKEZ
85
40944
Ayhan
DEMİRTAŞ
işve Ms Dn
KASTAMONU
MERKEZ
86
40012
Fazilet
GÜLTEKİN
işve Ms Dn
KASTAMONU
MERKEZ
87
43717
ilhan
GÖKHAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
88
41265
Arif
ARSLAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
89
40782
Abîdin
DOĞAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
90
42456
Selami
YILDIZ
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
91
40153
Yusuf
SANDIK
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
92
40568
Zeka i
YOLAÇAN
işve Ms Dn
KAYSERİ
MELİKGAZİ
93
7705
İbrahim
CEYLAN
VHKİ
KIRIKKALE
MERKEZ

 
94
10355
Ahmet Mutlu
KÖYLÜ
Şube Müdürü
KIRŞEHİR
MERKEZ
95
11156
Salih
ERDEM
VHKİ
KİLİS
MERKEZ
96
12369
Ali
PALTA
Memur
KOCAELİ
GEBZE
97
12337
Ömer
KARAGÖZ
Memur
KOCAELİ
MERKEZ
98
5350
Feyyaz
EKİNCİ
Şef
KOCAELİ
GEBZE
99
42371
Raziye
ALIŞ KAN
işve Ms Dn
KOCAELİ
GEBZE
100
9363
Ayhan
ŞAHİN
VHKİ
KOCAELİ
GEBZE
101
7862
Kasım
YAGCIOĞLU
Şoför
KOCAELİ
GEBZE
102
42836
Nurullah
KALELİ
iş ve Ms Dn
KONYA
SELÇUKLU
103
40738
Ertan
YAVUZ
iş ve Ms Dn
KONYA
SELÇUKLU
104
41583
Serdar
BAĞ
iş ve Ms Dn
KONYA
SELÇUKLU
105
44577
Fatih
DEMİR
Memur
KONYA
SELÇUKLU
106
10086
Alper
BALCIOĞLU
Avukat
MALATYA
BATTALGAZİ
107
10530
Meral
ŞİMŞEK
VHKİ
MALATYA
BATTALGAZİ
108
8829
Muammer
KIZILKAYA
VHKİ
MANİSA
ŞEHZADELER
109
41751
Muzaffer
ÖZTÜRK
iş ve Ms Dn
MUĞLA
MERKEZ
110
43315
Sami
SARI
İş ve Ms Dn
MUĞLA
MERKEZ
111
43316
Hikmet
BULDU
iş ve Ms Dn
MUĞLA
MERKEZ
112
10499
Dursun
ŞAHİN
Memur
MUĞLA
MERKEZ
113
44670
Mehmet Nuri
ATMACA
Memur
MUĞLA
MERKEZ
114
44672
Resul
AKPINAR
VHKİ
MUĞLA
MERKEZ
115
42752
Emine
DİRİER
işve Ms Dn
NEVŞEHİR
MERKEZ
116
8857
Halil İbrahim
AKYÜZ
Şube Müdürü
NİĞDE
MERKEZ
117
41641
Gökhan
ÖZDEMİR
iş ve Ms Dn
OSMANİYE
MERKEZ
118
41249
Haşan
BAYRAKTAR
iş ve Ms Dn
RİZE
MERKEZ
119
41621
Kaan
YALÇIN KAYA
iş ve Ms Dn
SAKARYA
ERENLER
120
10536
İlker
PEKER
Memur
SAMSUN
MERKEZ
121
42987
Burak
TURGUT
işve Ms Dn
SAMSUN
MERKEZ
122
12347
Naim
ÖZENSEL
Memur
TEKİRDAĞ
ÇORLU
123
44667
Nazmi
GÜR
Büro Personeli (sözleşme
UŞAK
MERKEZ
124
6825
Nurettin
ERTEM
Araştırmacı (6639)
MALATYA
BATTALGAZİ
125
9178
Alpaslan
KARABULUT
istihdam Uzm
ANKARA
YENİMAHALLE
126
44665
Ali
ÖZMEN
Memur
BALIKESİR
MERKEZ
127
11185
Salih
YAZICIOĞLU
VHKİ
İSTANBUL
BAŞAKŞEHİR
128
12675
Engin
ÇINAR
Şef
KARABÜK
MERKEZ
129
44576
Mehmet Ali
ULUTÜRK
Memur
KONYA
SELÇUKLU
130
41472
Hacer
ALAN
işve Ms Dn
NEVŞEHİR
MERKEZ
 

E K L E R
1 Sayılı Liste-1 (Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Aile Bakanlığı, SGK)
1 Sayılı Liste-2 (Tarım, Gümrük, İçişleri, Maliye Bakanlığı ile GİB)
1 Sayılı Liste-3 (MEB, Adana-Bursa)
1 Sayılı Liste-4 (MEB, Bursa-İstanbul)
1 Sayılı Liste-5 (MEB, İstanbul- Kayseri)
1 Sayılı Liste-6 (MEB, Kayseri- Rize)
1 Sayılı Liste-7 (MEB, Rize- Zonguldak)
1 Sayılı Liste-8 (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler)
2 Sayılı Liste (EGM- 7 bin 669 kişi)3 Sayılı Liste (Jandarma- 323 kişi)4 Sayılı Liste (Sahil Güvenlik- 2 kişi)