19 Ağustos 2016 Cuma

Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 18.08.2016 tarihinde imzalanan protokol ile mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlıyor.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisinin yeni yol haritası belirlenirken ÇSGB ve TOBB somut bir adım atıyor. Ülke genelinde mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlıyor.
İş dünyasını temsil eden TOBB ile çalışma hayatını tanzim eden ÇSGB, UMEM Beceri’10 Projesiyle başlayan işbirliğinin kapsamını genişleterek artık tüm işgücü piyasası hizmetlerinde işbirliği yapacak. TOBB, iş dünyasının tüm eleman ihtiyacını, çalışanların mesleki eğitimini, mesleki yeterlilik belgesi taleplerini ve stajyer ihtiyacını toplayacak. ÇSGB ve İŞKUR da iş dünyasının tüm bu taleplerini işgücü piyasasından temin edecek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak.
 
Bu seferberliğin amacı;
İş arayanların istihdam edilmelerini ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesini sağlamak,
İşsizlere mesleki eğitim verilerek, meslek edinmelerini sağlamak,
Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik kurs düzenlemek,
İşverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
İşverenlere yönelik etkili işveren danışmanlık hizmetleri sunulmasını sağlamak,
İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine yardımcı olmak için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunmak,
ÇSGB, İŞKUR ve TOBB arasında geçmişten bu yana devam eden işbirliğinin kapsamını genişletmek,
 Bu seferberlik ile;
-       İşgücü piyasasındakilerin nitelik ve tecrübe eksikliğini gidermek üzere mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek,
-       Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik kurs düzenlenecek,
-       İşverenlerin ihtiyaç duyduğu stajyerlerin temin edilmesi kapsamında liseler, meslek yüksekokulları ve üniversitelerle işbirliği yapılacak,
-       İşgücü talep eden işverenler TOBB’a bağlı oda ve borsalar tarafından tespit edilecek ve İŞKUR kayıtlarından eşleştirme yapılarak istihdam edilmeleri sağlanacak,
-       Tüm bu çalışmaların yürütülmesinde hem TOBB, oda ve borsalar hem de İŞKUR tarafından kullanılacak bilişim sistemi altyapısı oluşturulacak,
-       TOBB’a bağlı oda ve borsalar nezdinde İŞKUR Hizmet Noktaları kurulacak ve İş ve Meslek Danışmanları görevlendirilecek,
-       İşverenlere yönelik etkin işveren danışmanlığı hizmeti sunulacak,
-       İş arayanlara ve öğrencilere yönelik bireysel veya toplu olarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilecek,
-       İnsan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi için İŞKUR ve ilgili oda ve borsa personellerine yönelik nitelik artırıcı eğitim ve seminerler icra edilecek,
-       Genel ve sektörel işgücü piyasası talep araştırmaları yapılacak,
-       TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerine yönelik İŞKUR faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yapılacak,
-       Tüm bu çalışmalar kapsamındaki istatistikler derlenecek ve açıklanacak,
 
Süreç nasıl işleyecek?
1.       Şirketler, tüm istihdam ve eğitim taleplerini üye oldukları oda ve borsalara bildirecek.
2.       Oda ve borsalar kendilerine gelen talepleri İŞKUR il müdürlüklerine iletecek.
3.       İŞKUR tarafından istihdam, eğitim talepleri karşılanacak, programlar uygulanacak.
4.       Programlar sonucunda hem çalışanlar hem de işverenler teşvikler ve desteklerden yararlanacak.
 
Bu seferberlik ile işverenlere, çalışanlara ve yeni işe başlayacaklara ne gibi teşvikler/destekler geliyor?
-       Mesleki eğitim kurslarına katılan işsizlere İŞKUR tarafından günlük zaruri gider ödenecek, iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yatırılacak.
-       Çalışırken mesleki eğitim kursu alanların Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına yardımcı olunarak işgücünün niteliğinin artması sağlanacak.
-       İşbaşı eğitim programlarına katılanlara aylık net asgari ücret düzeyinde İŞKUR tarafından ödeme yapılacak, iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri ödenecek.
-       İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına gireceklere sınavda başarılı olmaları durumunda belge masraflarının tamamını ve sınav ücretinin brüt asgari ücretin yarısı kadarını ödeyecek.
-       Mesleki eğitim almış birini işe alan işverenin 54 ay süre ile işveren sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
-       İşbaşı eğitim programından yararlanan işverene herhangi bir maliyete katlanmadan çalışan sayısının % 30’u kadar katılımcıyı talep etme hakkı verilecek.
-       İşbaşı eğitim programlarından 18-29 yaş arasındaki katılımcıyı işe alan işverenin sigorta primleri 30-42 ay süre ile İŞKUR tarafından ödenecek.
 

0 yorum:

Yorum Gönderme