18 Temmuz 2016 Pazartesi

Memurların yıllık izinleri iptal edildi


Resmi Gazete'de yer alan Başbakanlık genelgesine göre, memurların izinleri kaldırıldı. Genelgeye göre, izinde olan memurların da geri dönmeleri gerekiyor.

Konu ile ilgili genelgede şöyle denildi: Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir" denildi.

Kamuda 2 milyon 489 bin 668'i memur, 278 bin 88'i işçi ve 571 bin 330'u diğer statülerde olmak üzere toplam 3 milyon 339 bin 86 kişi istihdam ediliyor.Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Darbe girişiminin ardından yurt dışına çıkışlara sınırlama getirildi. NTV'nin haberine göre, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu. Ayrıca yurt dışına çıkışlarda SGK bildirimi zorunluluğu ile yeşil pasaportlulara kurumlarından belge getirme zorunluluğu getirildi.Yıllık izinleri iptal eden Genelge metni şu şekildedir:

"Başbakanlıktan:
Konu : Yıllık İzinlerin Kaldırılması
GENELGE
2016/16
Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.
Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Binali YILDIRIM
Başbakan"
657'NİN İLGİLİ MADDELERİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23. maddesi: "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. maddesi: "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 103. maddesi: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
MEMURLAR.NET AÇIKLAMALARI: GENELGE NELERİ KAPSAR, NELERİ KAPSAMAZ?
1- Genelge ile alınan tüm yıllık izinler iptal edilmiştir.
2- Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir.
3- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir.
4- Genelge, görevlendirmeyle görev mahalli dışında olanları kapsamamaktadır. Genelgenin, değişik mevzuat çerçevesinde görevlere bağlı olarak izin verilen personeli de kapsamadığı düşünülmektedir.
5- Yıllık izinlerini yurt dışında geçiren kamu personeline yönelik bir istisna genelgede bulunmamaktadır. Yıllık izinlerini yurtdışında geçiren personelin de en kısa sürede görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
6- Memurlar.net olarak, Genelgenin öğretmenleri kapsamadığını düşünüyoruz. Öğretmenlerin görevleri başına dönmesini gerektiren bir durum da bulunmamaktadır, zira okullar kapalıdır. Diğer taraftan, diğer memurların izinleri atamaya yetkili amirlerin veya yetki verdikleri kişilerin uygun görmesiyle verilmekteyken, öğretmenlerin yıllık izinleri kanunla verilmektedir. MEB, güvenlik veya bilmediğimiz başka bir gerekçeyle, yıllık izinde olan öğretmenlerin görevlerine dönmelerini istiyorsa, bu konuda bir açıklama yapması yerinde olacaktır.
7- Diğer taraftan, yaşanan olağanüstü durumdan kurtulmak için belli başlı kurumlarda izinlerin tamamen iptal edilmesi, diğer kurumlarda da personeli izinden ihtiyaca göre çağırmak şeklinde, idarelere yetkilendirilmesi yapılsa idi daha iyi olabilirdi. Hizmetin gereği olarak bazı personelin görevinin başında olmaması daha iyi olabilirdi. Bir çok memurun parasını ödeyerek otellerde kaldığı, uçak biletini aldığı düşünüldüğünde, bu derece geniş çaplı bir düzenlemenin gözden geçirilmesinde yarar vardır diye düşünüyoruz.

SORU- CEVAPLAR
Soru: Akademik personeli, öğretim görevlilerini kapsıyor mu peki?
Evet kapsıyor. Zira Genelgede memur değil kamu çalışanları demektedir.

Soru: Engelli personelin durumu nedir?
Engelli personelle ilgili Genelgede bir istisna yer almamaktadır.

Soru: 399'a göre çalışanların durumu ne acaba? Örneğin PTT çalışanlarını kapsıyor mu?
Evet kapsıyor. Zira Genelgede memur değil kamu çalışanları demektedir.

Soru: Genelge şua izninde olanları kapsar mı?
657'nin 103. maddesinde "Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." denilmektedir. Genelgenin şua izinlerini de kapsadığını düşünüyoruz. Ancak bu konuda Sağlık Bakanlığının bir açıklama yapması uygun olacaktır.

Soru: Sağlık raporu olanların durumu ne olacak?
Genelge, sağlık raporlarına binaen verilen hastalık izinlerini kapsamamaktadır. Dolaysıyla sağlık raporu olanların işe dönmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Soru: Dedem Kahramanmaraş'ta vefat etti. Ben Ankara'dayım. Amir bana mazeret izni verse Genelge'ye aykırı olur mu?
Genelge mazeret izinlerini kapsamamaktadır. Dolaysıyla tarafınıza mazeret izni verilirse, mazeret iznini kullanabilirsiniz.

Soru: Genelge kamudaki işçilerin yıllık izinlerini kapsıyor mu?
Evet kapsıyor. Zira Genelgede memur değil kamu çalışanları demektedir.


memurlar.net

0 yorum:

Yorum Gönder