22 Temmuz 2016 Cuma

İşsizlik Maaşı Haciz Edilebilir mi?


İşten ayrılan sigortalıların en büyük güvencelerinden birisi işsizlik maaşıdır. İşsizlik maaşı alan sigortalıların ise en çok merak ettiği soruların başında borçtan dolayı işsizlik maaşının haczedilip edilemeyeceği.Zira ülkemizde borçsuz adam sayısı çok az. Çalışanların neredeyse %90 ‘ının kredi kartı borcu ya da kredi borçları var. Hal böyle olunca akla ödenmeyen borçlar için işsizlik maaşının haczedilip edilemeyeceği sorusu gelmektedir. İşsizlik maaşı haciz edilebilir mi? İşte cevabı:
 
 

İşsizlik Maaşı Haciz Edilebilir mi?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50 inci maddesinde konuyla ilgili şu hüküm yer almakta: “İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.”

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere işsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılabilmekte. Sadece nafaka borçları için haciz uygulanabilmekte. Onun haricindeki diğer tüm borçlar için işsizlik maaşına haciz konulamaz.

İşsizlik Maaşı Hakkında Önemli Bilgiler

-İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

-İşsizlik maaşına hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gidilerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

-İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından; İşsizlik ödeneği verilmesi, Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi, Yeni bir iş bulma, Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

-İşsizlik ödeneği almakta iken; İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.  İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir. İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
 
sgkrehberi.com

0 yorum:

Yorum Gönderme