15 Temmuz 2016 Cuma

Gençlerin işe bakışı: “Ne iş olsa yaparım”

Türkiye’de 18 ilde yapılan araştırmaya göre, gençlerin iş seçimi için bir kriteri yok. Araştırmaya katılanların yüzde 38.9’u “Ne iş olsa yaparım” diyor.
Türkiye çapında 18 ilde 18 yaş ve üzeri 1.514 kişi ile yüz yüze olarak nisan ayında yapılan araştırmaya göre, lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yüzde 38.9’u iş seçiminde kriteri olmadığını belirterek, “fark etmez” dedi. Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından araştırma şirketi TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 31’i çalışırken yüksek lisans eğitimine devam etmek istiyor, yüzde 25’i ise “mezun olduktan sonra henüz ne yapacağını bilmediğini, henüz düşünmediğini” ifade etti. Gençler arasında en popüler mesleğin de sorulduğu araştırmada; yüzde 16 ile mühendislik en gözde meslek oldu.
 

 
İŞ SEÇİMİNDE KRİTER ARANMIYOR
Araştırmaya göre; lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yüzde 38.9’u departman/bölüm ya da şirket ayırt etmeden iş seçimi yapacaklarını belirtti. İşyeri seçiminde önemli olan faktörler sorulduğunda yüzde 25’i şirket ismi, yüzde 20’si bölüm/departman, yüzde 17’si sektör yanıtını verdi. 18-24 yaş gençlerin yüzde 20’si “Sektörüne göre çalışacağım yeri seçerim” derken, bu oranın 25-34 yaş arası gençlerde yüzde 4’e düştüğü gözlemlendi. Ayrıca 25-34 yaş gençlerin yüzde 53.4’ü “Kriter önemli değil” demeleriyle dikkat çekti. İş seçiminde kriter aramayanların oranı, lise mezunu gençlerde yüzde 40.7, üniversite mezunlarında ise yüzde 29.4 oldu. Kırsal kesimdeki gençlerin yüzde 64.5’i “Yeter ki iş olsun” dedi.
GENÇLERİN GÖZDE MESLEĞİ MÜHENDİSLİK
18-34 yaş arası gençler arasında son yılların en popüler mesleği yüzde 16 ile mühendislik oldu. Bunu yüzde 15.4 ile doktorluk, yüzde 8.4 ile avukatlık, yüzde 8.3 ile öğretmenlik takip etti. Tüm yaş gruplarında ise Türkiye’nin gözde mesleği yüzde 17 ile doktorluk olarak belirtildi. Onu takip edenler ise sırasıyla şöyle: Yüzde 14.4 mühendislik, yüzde 8.9 avukatlık, yüzde 7.2 öğretmenlik ve yüzde 4.4 bankacılık. Ege bölgesi için en gözde meslek yüzde 25.6 ile avukatlık, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde mesleği ise 26.4’lük bir oranla doktorluk oldu.
GENÇLER EĞİTİME DEVAM ETMEK İSTİYOR
Araştırma kapsamında görüşülen lise ve üniversite öğrencilerinin yaklaşık 3’te 1’i, hem çalışıp hem yüksek lisans yapacağını belirtiyor. Gençlerin yüzde 31’i çalışırken yüksek lisans eğitimine devam etmek istediğini belirtirken, yüzde 24.9’u henüz ne yapacağını bilmiyor, yüzde 24.3’ü ise bir şirkette çalışmak istiyor. Kırsal kesimde yüksek lisans yaparken çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 55.7 iken bu oran kentte yüzde 25.5’e düşüyor.
 

0 yorum:

Yorum Gönder