20 Haziran 2016 Pazartesi

İŞKUR AB Hibelerinden Yararlanacak


Çalışma hayatının önemli markalarından biri haline gelen İŞKUR, tasarıda yapılan düzenlemeyle,  diğer Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve İl Özel Bütçeli İdareler gibi proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlardan istifade edebilecek.

Bu sayede, ülkemizin yeni inovasyon markası olan İŞKUR’un markalaşma sürecinde AB başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara yürüteceği proje ve hibelerden elde edeceği fayda ile ivmesinin artacağı, hem kurumsal kapasitesinin güçleneceği, hem de işgücü piyasasındaki hedef kitlelere yönelik çalışmalarla istihdamın korunması ve geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi, kadınların işgücüne katılımının artırılması ve hepsinden öncelikli olarak ülkemiz işgücü piyasasının temel sorunu olan Mesleksizliksorununun çözümüne yönelik uygulanacak aktif politikalar için ilave kaynak oluşturulacak.

 

0 yorum:

Yorum Gönder