23 Haziran 2016 Perşembe

Tüm Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Şemsiyesi Altına Giriyor

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu, 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 50'den az çalışana sahip şirketler için de zorunlu oluyor.

Tüm çalışanlar 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş sağlığı ve Güvenliği şemsiyesi altına giriyor. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, görevlendirmediği her bir kişi ve 2016 yılında aykırılığın devam ettiği her ay için 6.511 TL idari para cezası uygulanacak. 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinin işverenleri veya vekilleri ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimden geçerek ve OSGB’lerden, kamu sağlık hizmet sunucularından ya da aile hekimlerinden İşyeri Hekimi hizmeti alarak yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu, kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm işyerleri için 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yasa ile 50’den az çalışana sahip şirketler için de zorunlu olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye genelindeki 50’den az çalışana sahip “az tehlikeli” şirketlerin işverenleri, sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirecek.

Önceden iş kanunları içerisinde yer alan madde hükümleri ile uygulanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin, 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında ele alındığını ifade eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Mahmut Arslantürk, yeni yasa ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Yeni yasayla işin niteliğine göre işyerleri “çok tehlikeli”, “tehlikeli” ve “az tehlikeli” olmak üzere tehlike sınıflarına ayrıldı. Yeni durumlara uyum sağlanması amacıyla yasanın bazı hükümleri aynı yasanın 38. maddesi gereği aşamalı olarak hayata geçirildi. Son olarak ise 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle “az tehlikeli” ve 50’den az çalışana sahip işyerlerinde de yasanın 6. ve 7. maddelerini uygulama zorunluluğu geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 50’den az çalışanı olan “az tehlikeli” işyerleri, 63311 sayılı yasa gereği 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren “tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre” İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmek veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden (OSGB) hizmet almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacaklar. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere ise 6331 sayılı yasanın 26. maddesi gereği görevlendirmediği her bir kişi ve 2016 yılı dahilinde aykırılığın devam ettiği her ay için 6.511 TL idari para cezası uygulanacak.”

10’dan az çalışana sahip şirketler İSG hizmetini kendileri yürütecek

“Az tehlikeli” şirket kapsamında olup 10’dan az çalışana sahip işyerleri için özel durumun söz konusu olduğunu belirten Mahmut Arslantürk, “10’dan az çalışana sahip işyerleri, işverenleri ve işveren vekilleri bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi almak şartıyla, iş güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. Ayrıca bu işyerleri, OSGB’lerden, kamu sağlık hizmet sunucularından yaa da aile hekimlerinden İşyeri Hekimi hizmeti alarak yükümlülüklerini yerine getirebilecekler” diye konuştu.
 
www.eborsahaber.com

0 yorum:

Yorum Gönder